BOLIG & NÆRINGSFORVALTING OG EIENDOMSRÅDGIVNING

BOLIG & NÆRINGSFORVALTNING

 

Vi tilbyr hjelp til å forvalte boligeiendommer og leiligheter for utleie. Vi tilpasser oss dine behov og kan bistå med hjelp til hele utleieprosessen, eller deler av den. Alt etter dine ønsker. Vi kan gjennomfører annonsering av boligen, avholde visning og finne leietaker for deg. Vi gjør en grundig jobb med sjekk av referanser på interessenter før avtale inngår. Vi kan utarbeide leiekontrakt og hjelpe til med opprettelse av depositumskonto. Gjennomføre overtakelse mm.

Vi tilbyr også en total forvaltning av leieforholdet, hvor all kontakt med leietaker går via oss. Vi sørger for oppfølging av leietaker og leiekontrakten, indeksregulering mm. Ta kontakt for en boligprat og informasjon om hva vi kan tilby deg.

EIENDOMSRÅDGIVNING

 

Vi har tid til deg, og har et stort engasjement for å bistå deg med vår kompetanse.

Her er eksempler på noen oppdrag vi tar på oss:

  • Overskjøting av eiendom ved arv/skifte og mellom ektefeller/samboere.
  • Bistand med utarbeidelse av avtaler og tinglysning av avtaler og rettigheter i fast eiendom i grunnboken.
  • Seksjonering av boligeiendom etter eierseksjonsloven. Dette forutsetter at det foreligger korrekte plantegninger av bygningen. Vi bistår gjerne med oppmåling og opptegning av plantegninger der dette ikke finnes.
  • Verdivurdering av enebolig, leiligheter og fritidsbolig.
  • Rådgivning for sameier. Møteledelse, utarbeidelse av vedtekter, utarbeidelse av innkalling til og protokoll fra styremøter, sameiemøter o.l.
  • Styrelederverv i sameier og borettslag.

OPPGJØRSOPPDRAG

 

  • Kontrakter
  • Skjøte
  • Hjemmelserklæring
  • Tinglysning